Wees niet gerust

Ulrike Almut Sandig (*1979, Großenhain/Saksen) schrijft behalve gedichten ook hoorspelen en proza. Ze treedt vaak op, begeleid door musici en andere performers, en maakt zo haar poëzie hoorbaar. In 2020 verscheen haar eerste roman, Monster wie wir. De hier opgenomen gedichten stammen uit de bundel ich bin ein Feld voller Raps verstecke die Rehe und leuchte wie dreizehn Ölgemälde übereinandergelegt uit 2016, aangevuld met vijf nog ongepubliceerde teksten. Haar speelse, op muziek, kunst en media gerichte poëzie verkent identiteit. Tegelijk getuigt ze van intense betrokkenheid bij actuele problemen rond migratie en xenofobie – inclusief het geweld en andere rampen die onze hedendaagse samenlevingen overspoelen.

Formaat: 17 x 26,5 cm

Oplage: 60 genummerde en 

10 geletterde exemplaren.

Prijs: 27 euro

Verzendingskosten: 4 euro (België) / 

9 euro (Nederland)

Vormgeving: Danny Dobbelaere (Grafijn)

Fotografie: Heike Dobbelaere

Vertaald uit het Duits door Ton Naaijkens

Zegwerk vzw

Reigerstraat 3

BE-9000 Gent

IBAN BE44 0004 2377 8145

Cyclus V – Cornelia Hülmbauer

‘Twee vingers, een V. Wijs en middel. Wiedes. 

V voor Victory. Wellicht.  

Vingers die benen bedoelen. Wijdbeens.

V voor vulva. Eveneens.

Woorden als lichamen, als leven, gevuld met mensen.

V voor verwondbaarheid. Bloed druppelt.

Cyclus V gaat over vrouwenlichamen in de ruimte en vrouwenstemmen in de samenleving. De gedichten spelen met de willekeur van tekens, de dubbele bodems in de taal en allerlei vormen van intertekstualiteit. Ze verweven populaire vormen zoals liedjes en aftelrijmpjes met actuele vertogen, kloppen idiomen af: hoe geldig zijn ze? 

Verschuivingen in de structuur zorgen voor verwarring en toch is er een vertrouwd ritmisch patroon. De gedichten zetten overgeleverde verwijzingen naar identiteit op de helling. Er ontstaat een spanningsveld: hoever reiken conventionele leesgewoonten? 

Cyclus V is een poëtische oorlogsverklaring – in opstand komen, begeren. De wapens strekken? De vingers. De begrippen uitrekken.’

Cornelia Hülmbauer (*1982  in Neder-Oostenrijk) woont in Wenen en schrijft poëzie, kort proza en hoorstukken. Ze studeerde woordkunst aan de Universiteit voor Toegepaste Kunst in Wenen en was co-uitgeefster van het literaire tijdschrift JENNY. In 2018 werd haar de Theodor Körner Preis für Literatur toegekend en ze won de publieksprijs bij het poëziefestival Cena Václava Buriana in Olomouc, Tsjechië. Naast talrijke publicaties in bloemlezingen en tijdschriften verscheen in 2018 MAU OEH D bij Sukultur in Berlijn. Met Zyklus V nam ze in 2020 deel aan het TRANSPOESIEfestival.

Formaat vouwblad: 14 x 29,7 cm

Oplage: 36 genummerde exemplaren 

Papier: Canson 160 g

Prijs: 7 euro

Verzendingskosten: 2 euro (België) / 

4 euro (Nederland)

Vormgeving: Danny Dobbelaere (Grafijn)

Vertaald uit het Duits door Erik de Smedt

IBAN BE44 0004 2377 8145

Zegwerk vzw

Reigerstraat 3

BE-9000 Gent

cargocollective.com/zegwerk

grafijn@gmail.com

Fragmenten van Novalis

Friedrich von Hardenberg – met zijn romantische pseudoniem Novalis – schreef gedurende zijn korte leven (1772-1801) bijna onophoudelijk aforismen die hij fragmenten of denkopdrachten noemde. Ze behandelen alle mogelijke onderwerpen.

‘Zoals de denkende experimentator gedachten of ideeën, d.w.z. wetten in de natuur zoekt – zo zoekt de filosoof de eenheid van de wetten of het gedachtesysteem te ontwikkelen tot een rijke verscheidenheid. Zij beiden kunnen door hypothesen na te trekken de schitterendste ontdekkingen doen.’

Novalis streefde – op ‘magisch-idealistische’ wijze – een volmaakte synthese na van alle wetenschappen en kunsten.

Hij wilde de wereld romantiseren en poëtiseren.

Fragmenten/denkopdrachten is een nieuwe keuze en vertaling van Novalis’ kortste en kernachtigste fragmenten. Ze komen bevreemdend modern over. ‘Alles is een zaadje.’

Hermann Hesse over Novalis: ‘De runen van dit werk laten onder het speelse, verrukkelijk bloemrijke oppervlak alle afgronden van de geest zien: de vergoddelijking door de geest en de vertwijfeling eraan.’

Formaat: 14 x 14 cm

Oplage: 30 genummerde exemplaren en

6 geletterde exemplaren (van a tot f).

Prijs: 20 euro

Verzendingskosten: 4 euro (België) /

6 euro (Nederland)

Vormgeving: Danny Dobbelaere (Grafijn)

Vertaald uit het Duits door Erik de Smedt

Tweetalige uitgave

IBAN BE44 0004 2377 8145

Zegwerk vzw

Reigerstraat 3

BE-9000 Gent

cargocollective.com/zegwerk

IMG_6514IMG_6516

Dolphynarium van Lucas Hüsgen

Dolphynarium bevat zeven gedichten van Lucas Hüsgen (*1960), geschreven als eerbetoon aan jazzmusicus Eric Dolphy.

Elk gedicht is vernoemd naar een door Dolphy geschreven stuk.

De lange gedichten met meestal korte, indringende regels laten – zowel monologisch als dialogerend – de bandbreedte van Lucas Hüsgens poëtische kunnen zien.

Naast schijnbaar hermetische taalbouwsels bevat Dolphynarium uitgesproken realistische en geëngageerde gedichten, steeds in een gedreven ritme:

‘hopend / op ginds buiten, maar waar dan?! Waar?!!’

 

/Oplage: 30 genummerde en 6 geletterde exemplaren.

/Alle exemplaren zijn gesigneerd door de auteur.

/Formaat: 17 x 24 cm

/Vormgeving: Danny Dobbelaere

/Kaftontwerp: Heike Dobbelaere

/Prijs: 25 euro

/Verzending België +4,50 euro

/verzending Nederland +10 euro

IBAN BE44 0004 2377 8145

OLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERA

Naden van Doina Ioanid

De Roemeense dichteres Doina Ioanid (*1968) studeerde Franse taal- en letterkunde aan de universiteit van Boekarest. In haar melancholische prozagedichten ontrafelt en transformeert ze de textuur van het dagelijkse: de al dan niet draaglijke lichtheid en zwaarte van het dagelijkse leven. Beelden, woorden en ritme zijn organisch verbonden in deze weerbarstige, surreële poëzie.

Ze zegt zelf: ‘Voor mij is het prozagedicht, met zijn wazige grenzen tussen vertelkiemen en een poëzie van beelden, met zijn ellipsen en concreetheid, de natuurlijke weg naar het schrijven geweest. In zekere zin zijn mijn gedichten eilandjes die zijn opgedoken uit een innerlijk dagboek dat nooit werd geschreven.’

De zeer persoonlijke, soms ondraaglijke en onthutsende gedichten van Ioanid werden subliem vertaald door Jan H. Mysjkin. Bij Zegwerk verschijnt nu een keuze uit haar bundel Naden. De tekst is gezet uit de Arnhem, de vorm is van Danny Dobbelaere. Het boekje is gedrukt in een oplage van 30 genummerde en gesigneerde exemplaren.

Prijs: 25 euro (verzending inclusief)

Bestellen bij: Zegwerk vzw, Reigerstraat 3, 9000 Gent (09 222 66 94)

overschrijven op IBAN BE44 0004 2377 8145

NADEN3NADEN4.jpg

Hoekposten

Hoekposten van Henri Michaux is een nieuwe uitgave van Zegwerk. Het boekje (met foedraal) verschijnt in een oplage van 20 genummerde exemplaren. De vertaling is van Rokus Hofstede. De vorm is van Danny Dobbelaere (Grafijn). Prijs: 60 euro.

De Franse dichter van Belgische oorsprong Henri Michaux (1899-1984) werkte in de laatste decennia van zijn leven aan een soort poëtisch vademecum, een distillaat van opstandige wijsheid, ergens halverwege cynisme en taoïsme, getiteld Poteaux d’angle (Hoekposten). In 1971 verscheen een eerste uitgave van deze aan zichzelf en aan de lezer gerichte tegendraadse maximen en bezweringen. In 1979 en 1981 volgden vermeerderde, verbeterde versies. Een door Jacq Vogelaar vertaalde selectie uit Poteaux d’angle is gepubliceerd in Raster 23 (1982). De hier gebundelde tekstfragmenten zijn niet eerder vertaald (RH).

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Robert Schaus (1939-2015)

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Begin dit jaar overleed de Belgische dichter Robert Schaus. In 2001 verscheen bij Zegwerk Het geheugen van de wilde vruchten, vertaald door Erik de Smedt. Het boek bevat een selectie uit de bundel Das Gedächtnis der wilden Früchte.

Als het woord niet zo belast was, zou je Robert Schaus een ‘streekdichter’ kunnen noemen. Maar bij deze streekdichter vind je geen spoor van verheerlijking van de Heimat, laat staan van het verleden. Schaus beperkt zich in deze korte gedichten tot scherpe observaties van wat er in een dorp omgaat. Zichtbare taferelen – ‘menschlich, allzumenschlich’ – met wortels in het onderbewuste: een verdrongen oorlogsverleden, een dubbelhartige religie, een erotiek die zich niet laat onderdrukken.

In de polsslag van de dageraad
dringt stuifmeel
door gesloten ramen
zet kiemen
waarin de grenzen
naar wens verschuiven

Met het bewustzijn van een wereldburger beschrijft Robert Schaus het universum van het dorp, of preciezer: van de fantastische verbindingen en draden, die onder de oppervlakte een bont, barok schouwtoneel weven, waarin de feesten en de kerk, de gevoelens en de seizoenen, de levensfasen en de neerslag van het verleden elkaar doordringen en met ingehouden vuur een feest doen ontbranden tussen Bosch en Breugel.

  • Erik de Smedt

Robert Schaus, Het geheugen van de wilde vruchten,
Zegwerk, 2001  (prijs: 25 euro)

Behrens, een inleiding.

‘ […] ook in onze chemische wereld bestaan er tussenschakels, die met elkaar verbinden wat elkaar afwijst.’ (Johann Wolfgang Goethe, Affiniteiten / Die Wahlverwandtschaften, vert. Ria van Hengel, Athenaeum–Polak & Van Gennep, Amsterdam, 2010)

Franz Richard Behrens (1895-1977) is in het Nederlandse taalgebied slechts bekend als auteur van één gedicht, ‘Expressionist artillerist’. Die titel vat zijn activiteiten als jonge man samen. Behrens vocht in de Eerste Wereldoorlog als Duitse soldaat aan het oostelijke en het westelijk front en verwerkte zijn overrompelende ervaringen in expressionistische gedichten. In het spoor van August Stramms Wortkunst dichtte hij in geconcentreerde woordkernen, met ultrakorte versregels vol neologismen en klankeffecten.

In 1917 verscheen in Berlijn de bundel Blutblüte (Bloedbloesem), die zijn enige boekpublicatie bleef. Zijn verzameld werk, dat vanaf 1979 met onregelmatige tussenpozen werd uitgegeven in de reeks ‘Frühe Texte der Moderne’ (edition text + kritik) omvat echter vier delen: naast lange gedichten ook aforismen, filosofische gedachten, oorlogsdagboeken, filmscenario’s en -kritieken. Franz Richard Behrens is volgens zijn tekstbezorger Gerhard Rühm ‘niet alleen een van de belangrijkste en esthetisch radicaalste dichters van de eerste helft van de 20e eeuw, hij is tegelijk – even ongelooflijk als symptomatisch – een van degenen die het meest werden miskend en vergeten.’ Na 1925 publiceerde Behrens geen literair werk meer. Hij kwam onder meer aan de kost als sportjournalist, ging tijdens het naziregime in de ‘innere Emigration’, die hij voortzette in de DDR. Hij stierf in Oost-Berlijn, in armoedige omstandigheden.

Begin jaren twintig evolueerde Behrens’ poëzie van Wortkunst naar constructivisme; hij schreef ook prozaïsche montageachtige gedichten. Het lange gedicht ‘Oppauammoniak’ staat op het scharnierpunt. De zegging is nog erg gebald, maar de opeenvolging van woorden en verzen is niet langer subjectief associatief. Er ligt een duidelijk, levendig gehanteerd en afwisselend constructieprincipe aan ten grondslag: de even verzen koppelen als in een relatie twee Duitse voornamen aan elkaar (niet noodzakelijk man-vrouw), de oneven verzen roepen in een opsomming van chemische stoffen en processen de industriële vervaardiging van kunstmest op.

Het gedicht is veel realistischer dan het lijkt. In het dorp Oppau ten noorden van Ludwigshafen vervaardigde BASF meststoffen, meer bepaald stikstofmest. Door de Franse bezetting van het linker Rijnland na de Eerste Wereldoorlog kon het benodigde zwavelzuur nog met moeite worden geïmporteerd en was de fabriek overgeschakeld op ammoniumnitraat of ammoniumsalpeter. Salpeterzuur kan makkelijk uit ammoniak worden vervaardigd.

Omdat ammoniumsalpeter erg explosief is, werd deze stof met ammoniumsulfaat verdund. Bij een routine-explosie van de ammoniumsalpeter die door de luchtvochtigheid modderachtig gips wordt en verhardt, ging het– na duizenden probleemloze ontploffingen – op 20 september 1921 grondig mis. Een twintig meter hoge silo met 4 500 ton ammoniakmest vloog in de lucht. De explosie was tot in München te horen. 561 mensen kwamen om het leven, wel tweeduizend mensen werden gewond. De fabriek en het dorp werden grotendeels vernield, 7 500 mensen waren dakloos. Waar de silo had gestaan, gaapte een krater van honderd meter breed en twintig meter diep. Op het huidige fabrieksterrein vind je nog steeds een ‘Trichterstraße’. Franz Richard Behrens’ gedicht, in hetzelfde jaar geschreven, vervreemdt deze industrieramp: de chemie van en tussen mensen klopt niet altijd.

Erik de Smedt